Producent wyrobów gumowych

silikonowych, profili wytłaczanych, uszczelnień technicznych.

uszczelki sanitarne
Wyszukiwarka

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Kategorie

Jesteśmy producentem ponad 800 wyrobów, znajdujących różne, bardzo szerokie zastosowanie. Ze względu na tak wysoką różnorodność, do ich produkcji stosujemy kilka rodzajów bazy kauczukowej, każdorazowo dostosowanej do charakterystyki oraz miejsca zastosowania końcowego produktu. Podstawowe, wykorzystywane przez nas materiały to mieszanki na bazie:

 • kauczuków
  • NR (mieszanka ogólnego zastosowania)
  • EPDM (mieszanka ogólnego zastosowania, podwyższona odporność na działanie czynników atmosferycznych, zalecana w kontakcie z wodą)
  • SBR (mieszanka ogólnego zastosowania)
  • NBR (mieszanka olejoodporna)
  • CR (mieszanka o wysokich właściwościach mechanicznych, trudnopalna)
  • FKM (mieszanka niepalna)
 • kauczuków silikonowych
  • VMQ (mieszanka o bardzo dobrej odporności na temperatury)
  • FVMQ (mieszanka o bardzo dobrej odporności na temperatury, lepszych własnościach fizyko-mechanicznych)

Każdy oferowany przez nas artykuł ma przypisaną dla siebie mieszankę, w której jest standardowo produkowany. W oparciu o nasze doświadczenie na życzenie klienta możemy dokonać zmiany mieszanki oraz jej parametrów (np. twardości, sprężystości itp.). Poniżej prezentujemy tabelę z ogólną charakterystyką właściwości kauczuków.

Rodzaj kauczuku

Oznaczenie według ASTM D1418

Opis

Ograniczenia

Naturalny

NR

Kauczuk naturalny posiada najszerszy zakres możliwych twardości. Charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością na rozciąganie, zrywanie i rozdzieranie oraz odpornością na niskie temperatury.

 

NR jest odporny na płyny hamulcowe na bazie glikoli, kwasy i zasady, ale o niskim stężeniu, wodę oraz alkohole (w niskiej temperaturze).

NR ma bardzo niską odporność na działanie olejów i płynów organicznych, nieodporny na ozon, węglowodory chlorowane, alifatyczne i aromatyczne., nie powinien być wystawiany na działanie światła słonecznego .

 

Zakres temperatur (ºC):  - 50 do +70ºC

Etylenowo-propylenowy

EPDM

Charakteryzuje się odpornością chemiczną, dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz ozon. Jest dobrym izolatorem elektrycznym. Zalecany szczególnie do uszczelnień pracujących w instalacjach wodnych. Jego struktura jest wysoce obojętna chemicznie a materiał wykazuje stabilność przy długiej eksploatacji oraz bardzo dobrą odporność na działanie warunków atmosferycznych.

 

EPDM jest odporny na gorącą wodę i parę wodną, płyny hamulcowe, trudnopalne ciecze hydrauliczne. Ponadto wykazuje odporność na glikol, aceton, estry i etery małocząsteczkowe i ketony. Jest odporny na roztwory mydła i środki piorące, środki chłodnicze oraz roztwory kwasów i zasad.

EPDM nie jest odporny na działanie węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i węglowodorów chlorowanych. Posiada słabe odkształcenie trwałe.

 

Zakres temperatur (ºC): - 50 do + 130ºC

Styrenowo-butadienowy

SBR

SBR wykazuje większą niż elastomery kauczuku naturalnego odporność na działanie: ozonu, czynników atmosferycznych, podwyższonej temperatury, większość chemikaliów o średnim stężeniu, kwasy organiczne, alkohole, ketony, aldehydy. Ponadto jest odporny na ścieranie.

Nie zaleca się stosowania w środowisku cieczy ropopochodnych, większości węglowodorów oraz silnych kwasów lub ozonu. Posiada niską odporność na warunki atmosferyczne.

 

Zakres temperatur (ºC):  - 50 do + 100ºC

Nitrylowy

NBR

NBR jest odporny na: oleje silnikowe, transformatorowe, opałowe, smary, płyny hydrauliczne, węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, alkohole, wodne roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady w niewysokich temperaturach oraz wodę do 60°C.

Nitryle nie są odporne na tak wysoko polarne substancje jak: aceton, MEK, chlorowane węglowodory i azotowane węglowodory. Nie zaleca się stosowania przy silnych kwasach i płynach hamulcowych.

 

Zakres temperatur (ºC):  - 30 do + 100ºC

Chloroprenowy

CR

Wykorzystywany jest głównie w zastosowaniach dynamicznych, w których występuje wewnętrzne wydzielanie ciepła oraz konieczna jest odporność na pękanie pod wpływem wielokrotnego zginania.

 

CR jest odporny na glikole, alkohole, roztwory soli, oraz na rozcieńczone kwasy i zasady.

Posiada niską odporność na silne kwasy, estry, ketony, aromatyczne i alifatyczne węglowodory. Nie jest rekomendowany do pracy w środowisku paliw płynnych.

 

Zakres temperatur (ºC):  - 40 do +100ºC

Fluorowy

FKM

Dzięki zawartości fluoru FKM jest niepalny. Wyróżnia go wysoka odporność cieplna oraz chemiczna. Wykazuje niewielką przepuszczalność gazów, a w warunkach działania próżni minimalny spadek masy.

 

FKM odporny na ozon, promieniowanie ultrafioletowe, agresywne związki chemiczne, oleje, smary, kwasy nieorganiczne (solny, siarkowy, fosforowy, azotowy).

FKM nie jest polecany do pracy w środowiskach takich jak: ketony, aminy, estry o małym ciężarze molekularnym i etery. Nie jest ponadto rekomendowany do pracy w niskich temperaturach. Nieodporny na: stężone kwasy organiczne, gorącą wodę, parę wodną, aceton.

 

Zakres temperatur (ºC):  - 25 do +250ºC

Silikon

VMQ, FVMQ

Silikony charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na wysokie oraz niskie temperatury. Wykazują dobre właściwości dielektryczne, niewielkie odkształcenia trwałe oraz bardzo dobrą odporność na tlen i ozon.

Silikonowe uszczelnienia nie mogą być używane do pracy ruchowej, ponieważ wykazują małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz małą odporność na ścieranie.

Silikony nie są odporne na stężone kwasy i zasady, estry i etery, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz parę wodna powyżej +100°.

 

Zakres temperatur (ºC):  - 70 do + 200ºC w krótkich odcinkach czasu do 230ºC

(C) 2016 Gumotest - Wszelkie prawa zastrzeżone

Pozycjonowanie pozycjonowanie stron (L)