Adres e-mail
Imię i nazwisko
Adres
 
Kraj
Telefon
Hasło
 
 
* Dane do faktury:
(kliknij aby wprowadzić)
 
Firma
Adres
 
Numer NIP
* REGON
 
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż: Pokaż pełną treść zgodyUkryj
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GUMOTEST Zbigniew Kawałek, Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice, NIP: 547-149-86-11.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie oraz w celach marketingu produktów i usług własnych.
  3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (zgoda oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora).
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla firmy GUMOTEST Zbigniew Kawałek, Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice, NIP: 547-149-86-11.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - jest ono dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub brak możliwości prowadzenia działań marketingowych.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę GUMOTEST Zbigniew Kawałek, Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice, NIP: 547-149-86-11 moich danych osobowych zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do złożenia zamówienie w sklepie internetowym.
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych firmę GUMOTEST Zbigniew Kawałek, Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice, NIP: 547-149-86-11, informacji marketingowych przez e-mail, sms, telefon i inne podobne środki.
* - pola opcjonalne