W ramach rozwoju możliwości produkcyjnych, w naszej firmie funkcjonuje dział produkcji wyrobów wtryskowych z elastomerów termoplastycznych. W naszym parku maszynowym posiadamy w pełni automatyczną wtryskarkę do przetwarzania tworzyw sztucznych firmy Arburg o sile zamykania 1000 kN. Dodatkowo z maszyną współpracują ciśnieniowe podajniki granulatu, suszarki, oraz młynki do recyklingu odpadów poprodukcyjnych.

Produkcja bazuje głownie na materiałach:

  • TPU- Termoplastyczny Poliuretan
  • TPE- Termoplastyczny Elastomer Poliestrowy
  • SBS- kopolimery styren-butadien-styren
  • SEBS- kopolimery styren-etylen/butylen-styren

Istnieje również możliwość produkcji z materiałów takich jak PP, PE, ABS itp. Do produkcji wyrobów wtryskowych wykorzystujemy narzędzia wykonane przez nasz dział narzędziowy jak i produkujemy wyroby na formach przekazanych przez klienta. Dzięki rozwiniętej narzędziowni jesteśmy w stanie wykonać formy we własnym zakresie, a dodatkowa współpraca z firmami oferującymi usługi w zakresie produkcji form wtryskowych znacznie skraca czas wdrożenia projektu do seryjnej produkcji.