Oferujemy wyroby wykonane z poliuretanu PU. Charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi. Odpornością na związki olejowe i smary, rozcieńczone kwasy i zasady nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne. Materiał zachowuje swoje właściwości w warunkach zewnętrznych dzięki odporności na promieniowanie UV, tlen i ozon.
Wyroby wykonane z poliuretanu mogą pracować w temperaturach od -30°C do +90°C (praca ciągła) a -50°C do +120°C (praca krótkotrwała).

Głównymi zaletami poliuretanu jest wysoka odporność na:

 • ścieranie
 • rozciąganie
 • ściskanie
 • rozrywanie

Nasze produkty znajdują zastosowanie głównie w przemyśle wydobywczym. Są to między innymi:

 • Sprzęgła cierne
 • zgarniacze
 • lemiesze do pługów
 • Uszczelki do sit przesiewaczy
 • sita przesiewaczy
 • odbojniki pras
 • podkładki antywibracyjne

Nasze wyroby mogą być produkowane w twardościach od 40° ShA do 95° ShA nawet 55 °ShD, zgodnie z wymogami klienta odnośnie właściwości wytrzymałościowych i w kolorach palety RAL.