banner UE

Firma Gumotest Zbigniew Kawałek uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie do produkcji nowych uszczelek wodno-kanalizacyjnych odpornych na oleje, promieniowanie słoneczne i ozon”.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie.

W projekcie planujemy wybudować halę produkcyjną wyposażoną w instalację fotowoltaiczną oraz zakupić maszyny i urządzenia umożliwiające uruchomienie produkcji nowego produktu – uszczelek zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych odpornych na oleje, promieniowanie słoneczne i ozon.

Nowa oferta skierowana jest do firm zajmujących się budową sieci wodnokanalizacyjnych i odwodnieniem dróg, hurtownie rur i uszczelek wodno-kanalizacyjnych oraz sklepy z armaturą, betoniarnie.

Jednak z efektów stosowania nowego produktu ZEWNĘTRZNEJ USZCZEKLKI WODNOKANALIZACYJNEJ OPUV będą korzystać wszyscy na zasadzie równości i bez ograniczeń. Są to uniwersalne uszczelki do zastosowań zewnętrznych z jednoczesną ekspozycją na promienie słoneczne, ozon oraz oleje, benzyny co znacząco poszerza zakres jego zastosowania m.in.: do połączenia rur wlotowych do zbiorników na wodę, ścieki kanalizacyjne i deszczowe, szamb, separatorów, studzienek kanalizacyjnych, betonowych, studni wodomierzowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, a także zbiorniki na olej, benzynę, instalacji olejowych.

Efektem projektu będzie usprawnienie procesu produkcji i wdrożenie na rynek nowego produktu zaprojektowanego z poszanowaniem środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 11 867 147,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6 020 295,21 zł